Każdy z nas jest twórcą, czyli jak powstają nowe wyrazy w języku polskim.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzą się: dlaczego potrzebne są nowe wyrazy i skąd się biorą w polszczyźnie, na czym polega słowotwórstwo i w jaki sposób tworzone są nowe wyrazy we współczesnym języku polskim, co to jest homonimia słowotwórcza. Treści teoretyczne będą ilustrowane bogatym i ciekawym materiałem przykładowym pochodzącym ze współczesnej polszczyzny (m.in. gwary uczniowskiej, studenckiej). Nowe

Co to jest język i do czego on służy?

Ludzie, żyjący w określonej wspólnocie społecznej, aby komunikować się na co dzień, posługują się językiem. Jest to najważniejsze narzędzie porozumiewania się, ale czy jest to jego jedyna funkcja? Nie mniej istotne jest przecież utrzymywanie tożsamości wszystkich członków wspólnoty – mówienie tym samym językiem łączy nas przecież z innymi osobami mówiącymi po polsku. Język pozwala nam

Co to jest literatura?

Przedmiotem wykładu będą różne odpowiedzi na pytanie tytułowe oraz na stowarzyszone z tymi odpowiedziami pytania o to, dlaczego ludzie czytają teksty literackie (a przy okazji: dlaczego nie czytają i co tracą nie czytając?). Spróbujemy się też zastanowić, czy istnieją jakieś niepodważalne, transhistoryczne i transkulturowe kryteria wyodrębniania tego, co można uznać za literaturę, spośród innych wypowiedzi

Ewolucja modelu macierzyństwa w literaturze polskiej w kontekście sztuki (na wybranych przykładach).

Wykład poświęcony jest przedstawieniu genezy i ewolucji toposu matki (Polki) na wybranych przykładach polskiej literatury i ikonografii. Analizie poddane zostaną takie utwory jak: Lament świętokrzyski (Stabat mater) – G. Bellini Pieta – S. Grochowiak, Bellini „Pieta”; Do Matki-Polki A. Mickiewicza w odniesieniu do grafik A. Grottgera, oraz współczesne reprezentacje motywu, tj. fragmenty Domina A. Nasiłowskiej

Spotkania interkulturowe z perspektywy uczenia się języków obcych (albo: Czy warto być „multikulti”?).

Wykład miałby na celu przybliżyć istotę znaczenia pojęć: „interkulturowość”, „komunikacja interkulturowa”, „kompetencja interkulturowa” oraz „świadomość interkulturowa”; jak również uświadomienie słuchaczom (uczniom), w jaki sposób dokonują się szeroko rozumiane spotkania interkulturowe (wszelkie przejawy kontaktu z odmienną kulturą poprzez teksty, filmy i programy obcojęzyczne, itp.) i dlaczego są one tak ważne; jakie kompetencje wyzwalają lub weryfikują. W

Różnice w periodyzacji literatury niemieckiej i polskiej oraz funkcje literatury i języka literackiego w kulturze polskiej i niemieckiej.

Literatura polska i niemiecka rozwijały się w różnych warunkach historycznych i politycznych. Niemcy nie mieli bardzo długo wspólnej państwowości ani poczucia wspólnoty narodowej, gdyż kraje niemieckiego obszaru językowego były liczne, dialekty, którymi w nich mówiono bardzo odbiegały od języka literackiego, opartego na Biblii w tłumaczeniu Martina Lutra. To właśnie język literatury był narzędziem tworzenia świadomości

Proponowana tematyka warsztatów (zajęcia trwają ok. 60-90 min)

Między umową o pracę a umową cywilnoprawną.

Wakacje od pracy? A co na to kodeks pracy?

Równi i równiejsi. O dyskryminacji w prawie pracy.

Mobbing – czym jest i jak z nim walczyć?

I ty możesz zostać karnistą! – wstęp do prawa karnego. Podstawowe pojęcia, zasady i funkcje prawa karnego. Przestępstwa (zbrodnie i występki) a

„Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących pracy w sektorze HTR”

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza nauczycieli bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem z terenu województwa łódzkiego do udziału w bezpłatnym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. PRZYSZŁOŚĆ W TURYSTYCE – KOMPLEKSOWE WSPARCIE NAUCZYCIELI POSZUKUJĄCYCH PRACY W SEKTORZE HTR”.
Szczegóły na stronie internetowej: www.turyzm.edu.pl/projekt_htr.php

Instytut Geografii Miast i